21. gadsimta fakultāte:
LU Sociālo zinātņu fakultāte
(2000-2021)

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte ir dibināta 2000. gadā uz jaunas simtgades un tūkstošgades sliekšņa. Šī divdesmit viena gada laikā fakultāte savu domubiedru pulkā vienojusi Latvijas spēcīgākos sociālo zinātņu pasniedzējus un zinātkārākos studentus. 

Virtuālā izstāde veidota, sagaidot Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 21. dzimšanas dienu. Izstādē vietu radušas gan LU SZF personas, gan izdevumi, gan notikumi.

Sadaļā “Personas” var iepazīties ar SZF dekānu biogrāfijām, profesionālo un zinātnisko darbību kā arī viņu devumu LU SZF attīstībā. Tāpat šajā sadaļā ir minēti pasniedzēji, vieslektori, pētnieki un citi darbinieki, kuri bijuši vai joprojām ir daļa no LU SZF saimes un kuri devuši savu ieguldījumu fakultātes izaugsmē.

Sadaļā “Izdevumi” aplūkojami izdevumi, kas iznākuši kopš LU SZF dibināšanas līdz 2021. gadam un atbilst šādām kategorijām: Latvijas Universitātes Raksti (Acta Universitatis Latviensis), LU SZF studiju nodaļu veidotie rakstu krājumi, kuru autori ir bakalaura un maģistra studiju programmu studenti un docētāji, nozīmīgākās LU SZF docētāju un pētnieku monogrāfijas, LU SZF pakļautībā esošo institūtu un zinātnisko centru izdevumi. Daļai izdevumu pievienota saite uz pilntekstu.

Sadaļā “Notikumi” izlases veidā secīgi atspoguļoti  dažādi LU SZF akadēmiskās dzīves un sadzīves mirkļi 21 gada garumā, kas papildināti ar foto attēliem, video materiāliem, notikumu plakātiem.

© Latvijas Universitātes Bibliotēka. Maija Škapare, Laura Bernava, Jekaterina Šabaļina. Saziņai: szf-bibl@lu.lv, +371 67140332