Darbinieki

A

Alberte Ieva – konsultante

Albina Ilga – pasniedzēja

Aleksandrovs Aleksandrs – pētnieks

Alksne Anete – studiju metodiķe

Andersone Iveta – zinātniskā asistente

Andersone Līga – pasniedzēja

Andiņš Ainārs – studiju metodiķis

Andresone Ilze – pasniedzēja

Antanoviča Agnija – pasniedzēja

Anteina Laura – pasniedzēja

Antonova Kristīne – zinātniskā asistente

Apals Gints – pasniedzējs

Apine Evija – lektore

Apsīte Anita – pasniedzēja

Arāja Ilze – bibliotekāre

Ardava-Āboliņa Laura- docente

Ardova Milana – pasniedzēja

Arenas-Mc Donald Ivan – pasniedzējs

Astahovska-Eglīte Skaidrīte – pasniedzēja

Ašmanis Miķelis – asociētais profesors

Atmante Kristīne – pasniedzēja

Auers Daunis – asociētais profesors

Auliciema Ilze – pasniedzēja

Austers Ivars – vadošais pētnieks

Avanesova Jeļena – zinātniskā asistente

Ā

Ābola Marta – zinātniskā asistente

Āboliņa Inese – pasniedzēja, izpilddirektora vietniece

Āboltiņa Līga – lektore

Āboltiņš Reinis – pasniedzējs

Ādamsone-Fiskoviča Anda – pasniedzēja

B

Baklāne Anda – pasniedzēja

Balabka Gatis – studiju metodiķis

Balančonoka Dace – pasniedzēja

Balcere Ilze – pasniedzēja

Balcers Valdis – pasniedzējs

Balders Jānis – konsultants

Balode Aiga – pasniedzēja

Balode Iveta – studiju metodiķe

Baltiņa Ārija – pasniedzēja

Baltputnis Raimonds – apsargs

Baltruka Sandra – sabiedrisko attiecību speciāliste

Baļčūne Ilze – pasniedzēja

Bambals Rihards – pasniedzējs

Baranova Sanita – docente

Baranovska Ināra – pasniedzēja

Baranovska Līga – pasniedzēja

Bariss Voldemārs – vadošais pētnieks

Barševskis Arvīds – pētnieks

Bartuševica Dace – bibliotekāre

Baumane Ieva – pasniedzēja

Bāra Daina – asociētā profesore

Bebre Kristiāna Diāna – pasniedzēja

Beinaroviča Ieva Daniela – pasniedzēja

Beinaroviča Kristīne – pasniedzēja

Beināre Dace – pasniedzēja

Beitika Ieva – pasniedzēja

Beitnere – Le Galla Dagmāra – pasniedzēja

Beķere Ingūna – eksperte

Bela Baiba – asociētā profesore

Berdņikovs Andrejs – vadošais pētnieks

Berga Rovena – projekta koordinatore

Bernava Laura – bibliotekāre

Besere Līga – portāla redaktore

Bērziņa Ieva – pasniedzēja

Bērziņa Liene – pasniedzēja, sabiedrisko attiecību speciāliste

Bērziņa-Reinsone Sanita – pasniedzēja

Bērziņš Dainis – ārējo sakaru koordinētājs

Bērziņš Didzis – docents

Bērziņš Ingus – pasniedzējs

Bērziņš Kaspars – eksperts

Bērziņš Mārtiņš – datortehnikas inženieris

Bērziņš Valdis – tulkotājs

Birka Ieva – vadošā pētniece

Birzniece Ingrida Alisa – eksperte

Bite Dina – pētniece

Blaua Gita – izpilddirektore, prodekāne, pasniedzēja

Blaževica Indra – apkopēja

Blaževiča Dace – pasniedzēja

Bogdanoviča Sanita – fakultātes sekretāre

Boguševiča Tatjana – pasniedzēja

Boiko Mārtiņš – pasniedzējs

Bojārs Uldis – pētnieks

Boķe Stella – studiju metodiķe

Borkovskis Andris – eksperts

Borodkina Ilze – zinātniskā asistente

Bošs Edijs – pasniedzējs

Brants Māris – pasniedzējs

Brasliņa Aija – konsultante

Bratuškins Uģis – vadošais pētnieks

Braukša Ieva – projekta koordinatore

Breidaks Juris – eksperts

Briede Elīna – zinātniskā asistente

Brikše Inta – profesore, dekāne

Broka Anna – pētniece

Brokāne Larisa – vadošā pētniece

Broks Jānis – pasniedzējs

Brūvere Dārta – zinātniskā asistente

Buechel Jonas – vieslektors

Buholcs Jānis – pasniedzējs

Bukovska Ieva – projekta vadītāja asistente

Buls Jānis – fotogrāfs

Buravcovs Gatis – redaktors

Burāne Ingrīda – pasniedzēja

Burdinavičiene Ludmila – garderobiste

Burgmanis Ģirts – zinātniskais asistents

Burmeistare Lienīte – studiju metodiķe

Butkēviča Anete – pasniedzēja

Butler III Robert Herman – pasniedzējs

Bužinska Laura – konsultante

Būda Gints – datortīkla administrators

C

Cara Olga – vadošā eksperte

Caune Aija – tulkotāja

Caune Evija – pētniece

Cālīte Dace- pasniedzēja

Celmiņš Jurģis – konsultants

Celmiņš Kristaps – projekta koordinators

Ceple Ruta – eksperte

Cera Ingrīda – pasniedzēja

Cimdiņš Rūdolfs – zinātniskais asistents

Cīrule Sandra – lektore

Courteille Sabrina Sandra – pasniedzēja

Cunska-Āboma Laura – pētniece

Č

Čekse Ireta – zinātniskā asistente

Čikste Kaspars – izpilddirektors

D

Dagilis Kārlis – pasniedzējs

Damberga Andra – eksperte

Dambītis Juris – projekta vadītāja asistents

Danelsons Renārs – pasniedzējs

Daņileviča Alīna – zinātniskā asistente

Darģe Santa – pasniedzēja

Darkēvica Sandra – pasniedzēja

Daugavietis Jānis – pasniedzējs

Daukšte Vija – vadošā pētniece

Daukšts Kārlis – pasniedzējs

Dauvarte Astra – garderobiste

Dāvidsone Agnese – pētniece

Dāvidsone Gitāna – pasniedzēja

Dean Laura – viespasniedzēja

Deģe Daiga – konsultante

Denisa-Liepniece Solvita – pasniedzēja

Dičkovska Anna – garderobiste

Didiča Faina – docente

Dobelniece Signe – zinātniskā asistente

Dolgova Jeļena – zinātniskā asistente

Dombrovskis Vjačeslavs – pasniedzējs

Dravnieks Arvīds – pasniedzējs

Dreijere Vita – lektore

Drēviņa Kristīne – pasniedzēja

Dronka Sabīne – konsultante

Druviete Ina – profesore

Dubra Sanita – pasniedzēja

Dudareva Maira – zinātniskā asistente

Duka Uldis – pasniedzējs

Dukāts Ivars – pasniedzējs

E

Egle Elīna – pasniedzēja

Eglīte Evija – lektore

Eglīte Lilita – konsultante

Eglītis Artis – lektors

Elcis Ilgvars – remontstrādnieks

Ezeriņa Aina – pasniedzēja

F

Feau Veronique – pasniedzēja

Felcis Elgars – pasniedzējs

Felcis Renārs – docents

Felcis Weronika Bronislawa – pasniedzēja

Feldentāle Evita – konsultante

Fellner Dan – pasniedzējs

Fortiņš Egīls – lektors

Freibergs Viktors – docents

Freimane Gunta – pasniedzēja

G

Gailīte Kristīne – bibliotekāre

Gailītis Nauris Kristofers – konsultants

Galuza Josifs – apsargs

Galuzo Mečeslavs – apsargs

Garančs Jānis – projekta vadītājs

Gasiņa Dace – pasniedzēja

Gauja Daina – pasniedzēja

Gavrilko Guna – pasniedzēja

Geine-Romanova Lilija – konsultante

Gekišs Raimonds – zinātniskais asistents

Gerkena Vineta – lektore

Geslere-Zalāne Agnese – pasniedzēja

Giela Dace – konsultante

Girsova Laila – pasniedzēja

Gīle Inna – konsultante

Gjortlere Ligita – pasniedzēja

Glazunovs Dmitrijs – inženieris

Gobiņš Ilgonis – sargs

Godmane Veneranda – pasniedzēja

Goldberga Anita – pasniedzēja

Goldmanis Juris – pasniedzējs

Gould Rosemary Elizabeth – pasniedzēja

Grasis Sandris – pasniedzējs

Grass Nauris – zinātniskais asistents

Graudiņš Raimonds – pētnieks

Grauduma Iveta – pasniedzēja

Greiškalna Ilze – studiju metodiķe

Grēniņa Aiga – pasniedzēja

Grigorjevs Aleksejs – pasniedzējs

Griķe Ieva – studiju metodiķe

Grīnberga Iveta – konsultante

Grīnfelds Andris – vadošais pētnieks

Grīviņš Miķelis – pasniedzējs

Gromovs Juris – pasniedzējs

Grumolte-Lerhe Inese – projekta koordinatore

Gruziņš Oskars – pētnieks

Grūbe Gints – pasniedzējs

Gudakovska Iveta – docente

Gulbe Elīna – pasniedzēja

Gulbe Gunita – bibliotekāre

Gulbiņa Ilze – pētniece

Gusta Lelde – konsultante

Ģiga Arta – pasniedzēja

H

Harja Jānis – pasniedzējs

Hazans Mihails – vadošais pētnieks

Higgins Alanna Kristine – ārvalsts pētniece

Hiršs Mārtiņš – pasniedzējs

Holma Baiba – asociētā profesore

I

Ijabs Ivars – asociētais profesors

Ikstens Jānis – profesors, dekāns

Inapša Agnese – pasniedzēja

Irbe Elīna – ārējo sakaru koordinētāja

Ivanovs Aleksandrs – pasniedzējs

Ī

Īvāne Baiba – pasniedzēja

J

Jakobsons Andrejs – zinātniskais asistents

Jakovela Gunta – pasniedzēja

Jansone Astra – pasniedzēja

Jansone Dace – pasniedzēja

Jansone Ilze – pasniedzēja

Jansone Vineta – studiju metodiķe

Jansons Vladimirs – pasniedzējs

Jarockis Aleksis – pasniedzējs

Jaruļeviča Jeļena – zinātniskā asistente

Jaunromāne Laura – socioloģe

Jākobsone Ieva – redaktore

Jēriņš Kārlis – pasniedzējs

Joly Christian – pasniedzējs

Jurāne-Brēmane Anžela – zinātniskā asistente

K

Kakse Māra – pasniedzēja

Kalnača Līva – docente

Kalneta Liene – zinātniskā asistente

Kalniņa Anita – zinātniskā asistente

Kalniņa Elīna – koordinētāja

Kalniņa Iveta – lektore

Kalniņš Ints – pasniedzējs

Kalniņš Valts – docents

Kaļķis Henrijs – pasniedzējs

Kanasta-Zabarovska Inga – studiju metodiķe

Kapeniece Ilga – pasniedzēja

Kaprāns Mārtiņš – pētnieks

Karlsberga Aija – pasniedzēja

Karlsone Marika – pasniedzēja

Karlsons Gatis – pasniedzējs

Karpinska Laura – docente

Kaša Rita – vadošā eksperte

Kaulēns Oskars – studiju metodiķis

Kaupuža Agita – zinātniskā asistente

Kaurāte Gunta – pasniedzēja

Kazaka Olga – docente

Kāposta Ilze – izpilddirektore

Kārkliņa Rasma – pasniedzēja

Kārkliņš Harijs – konsultants

Kerner Manfred – pasniedzējs

Kikusts Gusts – konsultants

Kirša Kristiāna – pētniece

Kits Roberts – eksperts

Kjakste Aleksandra – pasniedzēja

Klapenkovs Igors – pētnieks

Klāsons Gints – pētnieks

Klebā Jana – studiju metodiķe

Kleckins Ābrams – asociētais profesors

Klekere-Krekele Ināra – pētniece

Kļave Evija – pasniedzēja

Kļaviņš Aivars Jānis – redaktors

Kļaviņš Didzis – pasniedzējs

Kohno Jana – konsultante

Koht Harald Sverdrup – viespētnieks

Kokina Līga – vecākā lietvede

Kokina Ramona – pasniedzēja

Kokins Toms – zinātniskais asistents

Kolāte Sarmīte – pasniedzēja

Komarova Vera – pētniece

Koņevņina Aleksandra – pasniedzēja

Koroļeva Ilze – pētniece

Korpa Viola – pētniece

Kovaļevs Edgars – sargs

Kovaļevska Anita – zinātniskā asistente

Kovaļova Nataļja – konsultante

Kraģe Gunta – docente

Krasovska Liene – zinātniskā asistente

Krastiņa Aija – pasniedzēja

Krastiņš Jānis – vadošais pētnieks

Krauklis Ainārs – sargs

Krauze Arnis – konsultants

Kreicberga Gundega – izpilddirektora vietniece

Kreicbergs Jānis – pasniedzējs, bibliotēkas vadītājs

Krejere Dace – pasniedzēja

Kretalovs Deniss – pasniedzējs

Krēgere-Medne Guna – pasniedzēja

Krēsliņš Kārlis – pasniedzējs

Krieviņa Sabīne – studiju metodiķe

Kristapsons Jānis-Tālivaldis – pasniedzējs

Kroiča Marita – pētniece

Kronberga Ginta – pasniedzēja

Kruks Sergejs – pasniedzējs

Krūkle Ginta – pasniedzēja

Krūmiņa Līga – docente

Krūmiņa Zane – pasniedzēja

Kučs Artūrs – asociētais profesors

Kudors Andis – pasniedzējs

Kunda Ilona – zinātniskā asistente

Kunda Tatjana – pasniedzēja

Kūla Evija – zinātniskā asistente

Kvesko Artūrs – pētnieks

Ķ

Ķešāne Iveta – pētniece

Ķēniņa Evija – pasniedzēja

Ķikāne Jana – pasniedzēja

Ķirse Sigita – pasniedzēja

L

Lagzdiņa Karlīne Līga – dokumentu operatore

Laizāne-Jurkāne Marika – pasniedzēja

Laķe Anda – pasniedzēja

Lapiņa Laura – studiju metodiķe

Lase Inta – pasniedzēja

Lasmane Laura – zinātniskā asistente

Lasmane Skaidrīte – profesore

Latkovska Inga – lektore

Laumane Antra – pasniedzēja

Lazdiņa Solvita – pasniedzēja

Lāce Agnese – pasniedzēja

Lāce Ilze – zinātniskā asistente

Lāce Inga – zinātniskā asistente

Lāma Elza – mārketinga speciāliste

Leišavniece Ruta – pasniedzēja

Leiškalne Guna – pasniedzēja

Lepik Aira – viesdocente

Lerhis Ainārs – pasniedzējs

Leščinska Edīte – pētniece

Leškēviča Krista – pasniedzēja

Levāne Inese – lektore

Liberts Mārtiņš – pētnieks

Liepa Dite – pasniedzēja

Liepa-Meiere Inga – pasniedzēja

Liepiņa-Ozola Kristīne – zinātniskā asistente

Limane Lilija – zinātniskā asistente

Linde-Ozola Zane – zinātniskā asistente

Līdaka Gunta – konsultante

Līdaka Lauma – pētniece

Ločmele Klinta – pasniedzēja

Logina Ilze – lietvede

Loža Zane – zinātniskā asistente

Lukašinska Inga – pasniedzēja

Lulle Aija – pasniedzēja

Lutere Margarita – studiju metodiķe

Lūse Dace – redaktore

Ļ

Ļūļa-Frankēvica Māra – pasniedzēja

M

Macijauska Liene – zinātniskā asistente

Mangule Indra – pasniedzēja

Mardana Jeļizaveta – zinātniskā asistente

Marga Elita – pasniedzēja

Marten Heiko Friedhelm – pasniedzējs

Martirovs Aivis – apsargs

Martišūne Signe – projekta vadītāja

Matisone Māra – pasniedzēja

Matīse-Van Houtana Ilze – vadošā eksperte

Mats Inārs – ēkas sargs

Mauliņa Anna – pasniedzēja

Mazure-Vucāne Modrīte – pasniedzēja

Mazūra Antra – pasniedzēja

Mazūre Velta – bibliotekāre

Medveckis Arturs – pētnieks

Melbārde Vija – pasniedzēja

Meļķe Zane -eksperte

Meļķisis Uldis – pasniedzējs

Meņkova Anna – pasniedzēja

Meņšikovs Vladimirs – vadošais pētnieks

Mežgaile Linda – pasniedzēja

Mežinska Signe – zinātniskā asistente

Mieriņa Inta – asociētā profesore

Mietiņa Marija – garderobiste

Mihejeva Anita – pasniedzēja

Miķelsone Māra – konsultante

Mināte Iveta – zinātniskā asistente

Misāne Agita – lektore

Miščenko Eduards – sētnieks

Miščenko Tatjana – garderobiste

Mite Andra – pasniedzēja

Morkāns Andris – pasniedzējs

Morrison Sunshine Ariadne – pētniece

Mozers Miervaldis – docents

Možajeva Irina – pētniece

Muižniece Edīte – pasniedzēja

Muižnieks Nils Raimonds – pasniedzēja

Mukāne Dzintra – pasniedzēja

Mukāns Ilmārs – dekāna palīgs

Mūriņš Sandris – pasniedzējs

Mūrniece-Buļeva Baiba – fakultātes sekretāre

Mūze Baiba – lektore

N

Nagla Ilze – pasniedzēja

Nagliņa Lelde – ārējo sakaru koordinētāja

Neiburgs Uldis – pētnieks

Neimane Ilze – projekta vadītāja asistente

Neimane Lelde – eksperte

Neimanis Matīss – pasniedzējs

Niedrītis Aivars – pasniedzējs

Niklass Mareks – docents

Noskovs Edgars – konsultants

Ņ

Ņikiforova Anastasija – konsultante

Ņikišins Jurijs – docents

O

Oborune Karīna – pasniedzēja

Oga Jānis – pasniedzējs

Omārova Silva – pasniedzēja

Orinska-Spirģe Ginta – pasniedzēja

Ose Liesma – pasniedzēja

Osis Juris – pasniedzējs

Ošlejs Jānis – pasniedzējs

Otzulis Valdis – pasniedzējs

Ozola Ieva – docente

Ozola Ūna – ekonomiste

Ozoliņa Anete – zinātniskā asistente

Ozoliņa Ieva – konsultante

Ozoliņa Ilona – pasniedzēja

Ozoliņa Liliāna – projekta vadītāja

Ozoliņa Sandra – pasniedzēja

Ozoliņa Žaneta – profesore

Ozoliņš Pēteris – lektors

Ozoliņš Viktors – pasniedzējs

Ozoliņš Voldemārs – palīgstrādnieks

Ozols Jānis – pasniedzējs

P

Pabērza Kristīne – pasniedzēja

Pakalna Daina – docente

Panasina Irēna – pasniedzēja

Papule Kristina – zinātniskā asistente

Paula Līga – pasniedzēja

Pauliņš Aldis – pasniedzējs

Pavlovska Ieva – pasniedzēja

Pazuhina Nadežda – pasniedzēja

Pāliņš Rolands – studiju metodiķis

Pārpuce Baiba – studiju metodiķe

Pelnēns Gatis – pasniedzējs

Pencis Jānis – pasniedzējs

Peneze Zane – pasniedzēja

Penka Anete – studiju metodiķe

Peremežs Jānis – ēkas sargs

Permaņicka Alise – ārējo sakaru koordinētāja

Petrenko Dmitrijs – pasniedzējs

Petrika Ramona – pasniedzēja

Petrova Oksana – zinātniskā asistente

Pētersone Pārsla – pētniece

Pētersone Vija – konsultante

Pētersons Kristaps – konsultants

Pičukāne Elizabete – pasniedzēja

Piese Karīna – zinātniskā asistente

Piļāne Ineta – pasniedzēja

Piziks Reinis – konsultants

Platpīre Anna – pasniedzēja

Plauka Ieva – studiju metodiķe

Pleps Jānis – vadošais pētnieks

Plokste Elita – pasniedzēja

Plotniece Ulrika – pasniedzēja

Pļaviņa Iveta – pasniedzēja

Pogule Sarmīte – pasniedzēja

Poļaka Inga – studiju metodiķe

Ponomarjova Jūlija – pasniedzēja

Pozņaks Alfrēds – pasniedzējs

Prauliņa Ieva – pasniedzēja

Pričina Līga – studiju metodiķe

Pričins Mārtiņš – pasniedzējs

Priedīte Krista Luīze – pasniedzēja

Priedīte Rudīte – garderobiste

Priedīte Valdis – palīgstrādnieks

Prikulis Juris – pasniedzējs

Procevska Olga – pētniece

Proskurova-Timofejeva Olga – lektore

Punka Ilmārs – pasniedzējs

Pupčenoks Juris – vadošais eksperts

Puriņš Artis – pasniedzējs

Putniņa Aivita – docente

Putniņa Laura – bibliotekāre

Putniņš Uģis – apsargs

Pužule Gunita – projekta vadītāja asistente

Pūle Ģirts – asistents

R

Radzobe Zane – docente

Raipule Ina – pasniedzēja

Raita Līva – pasniedzēja

Rajevska Feliciana – asociētā profesore

Rakšte Madara – konsultante

Ramane Ilze – koordinētāja

Ramāne Alda – pasniedzēja

Rampāne Ilga – pasniedzēja

Rasnača Līga – asociētā profesore

Rašmane Anita – pasniedzēja

Ratnieks Imants – apsargs

Raude Elfa – konsultante

Rauhvargers Krišs – pasniedzējs

Rāta Anna – pētniece

Redliha Līga – pasniedzēja

Reichenbach Hanna Marie-Therese – viesdocente

Reinholde Ariāna – pasniedzēja

Reinholde Iveta – profesore

Reire Gunda – pasniedzēja

Reiznieks Dīvs – konsultants

Renkin Hadley Zaun – pasniedzējs

Rezgale-Straidoma Endija – pasniedzēja

Rieba Aija – pasniedzēja

Riekstinš Arne – pētnieks

Rikveilis Airis – pasniedzējs

Rimšāns Jānis – pētnieks

Rinkēvičs Edgars – pasniedzējs

Rībena Asnāte – pasniedzēja

Ročāns Kristaps – pētnieks

Roga-Vailza Vita- lektore

Rollis Ivo – pasniedzējs

Romanovska Laura – pētniece

Romāne-Meiere Aiga – pasniedzēja

Ronis Armins – pasniedzējs

Rostoks Toms – asociētais profesors

Rozenšteine Aija – ārējo sakaru koordinētāja

Rozentāle Sarmīte – vadošā pētniece

Rozenvalde Inta – pasniedzēja

Rozenvalds Juris – profesors, dekāns

Rozevskis Uldis – asociētais profesors

Rožlapa Ieva – vecākā lietvede

Rožukalne Anda – lektore

Rubene Māra – pasniedzēja

Rubene Zanda – profesore

Rubenis Andris – pasniedzējs

Rude Edmunds – apsargs

Rudoviča Solvita – pasniedzēja

Rudzīte Kristīne – pasniedzēja

Rugāja Ilma – pasniedzēja

Rugājs Vadims – izglītības metodiķis

Runcis Andris – asociētais profesors

Rungule Ritma – vadošā pētniece

Rutkēviča Andra – sabiedrisko attiecību speciāliste

Rutkovska Zanda – pasniedzēja

Ruzaiķe Katrīna – eksperte

Rūklis Kaspars – pasniedzējs

Rūsiņš Valdis – pasniedzējs

Rūtiņa Ilze – konsultante

S

Sadovska Inga – projekta administratore

Saliņa Agnese – pasniedzēja

Salmiņa Inese – ārējo sakaru koordinētāja

Saņuka Marina – pasniedzēja

Saulītis Andris – pētnieks

Saveļinoka Jeļena – studiju metodiķe

Savicka Inga – pasniedzēja

Savitska Justīne – pasniedzēja

Sedlenieks Klāvs – pasniedzējs

Sedvalde Evija – pasniedzēja, lektore

Segliņa Zanda – zinātniskā asistente

Seikstule Inga – izpilddirektora vietniece

Selecka Marta – pasniedzēja

Selga Eva – pasniedzēja

Seņkāne Silva – docente

Sevastjanova Jeļena – konsultante

Sidorenko Vladimirs – sētnieks

Siliņa Daina – zinātniskā asistente

Siliņa Gita – pētniece

Silkāne Vineta – zinātniskā asistente

Siņakovs Aleksandrs – dekāna palīgs

Sīka Lauma – pasniedzēja

Sīle Vija – vadošā pētniece

Skarnele Arita – studiju metodiķe

Skolmeistere Velta – pasniedzēja

Skrastiņa Anete – projekta koordinatore

Skreitule-Pikše Inga – pasniedzēja

Skrodele-Dubrovska Ilze – pasniedzēja

Skudra Ojārs – asociētais profesors

Skunstiņš Edgars – eksperts

Skvireckis Eduards – pasniedzējs

Smiltiņa Jurita – pasniedzēja

Smirnova Kristīne – pasniedzēja

Sole Signe – lektore

Sosāre Māra – tulkotāja

Spārītis Ojārs – vadošais pētnieks

Spolītis Veiko – pasniedzējs

Sporāne Baiba – profesore

Spriņģe Inga – pasniedzēja

Sprugaine Vineta – studiju metodiķe

Sprūds Andris – pasniedzējs

Sprūdža Māra – pasniedzēja

Spurava Guna – lektore

Stafecka Līga – socioloģe

Stankus-Viša Inese – pasniedzēja

Stašāne Lolita – lektore

Stāvausis Didzis – konsultants

Stengrēvica Elīna – pasniedzēja

Stepčenko Anna – docente

Stepiņa Inese – pasniedzēja

Stiģis Andris – apsargs

Stipre Sintija – pasniedzēja

Stranga Aivars – profesors

Strazdiņa Ingrīda – projekta koordinatore

Streips Kārlis – lektors

Strode Ieva – pasniedzēja

Strole Sandra – projekta vadītāja asistente

Struberga Sigita – pasniedzēja

Stučka Malvīne – pasniedzēja

Stūrmanis Dins – apsargs

Sudakovs Pēteris – konsultants

Sudeikins Sergejs – datortīkla administrators

Suhaņenkova Silva – bibliotekāre

Sustenberga Elīna – dokumentu operatore

Suvorovs Edgars – zinātniskais asistents

Sūna Laura – vecākā laborante

Sūna Uldis – pasniedzējs

Sūniņa Inese – pasniedzēja

Svilpe Linda – pasniedzēja

Š

Šabaļina Jekaterina – bibliotekāre

Šadre Zane – studiju metodiķe

Šaparniene Diana – viesprofesore

Šavriņa Baiba – pasniedzēja

Ščegoļevs Dmitrijs – konsultants

Ščipčinskis Jēkabs – sabiedrisko attiecību speciālists

Šeiko Staņislavs – vadošais eksperts

Šenberga Ruta – lektore

Šiliņa Daiga – pasniedzēja

Šilkina Veronika – pasniedzēja

Šimfa Silvija – pasniedzēja

Šīre Jānis – pasniedzējs

Škapare Maija – bibliotēkas vadītāja

Šķēle Uģis – bibliotekārs

Šķērstiņa Rasa – eksperte

Šķilters Jurģis – profesors

Šļahota Roberts – garderobists

Šmite Aiva – izpilddirektore

Šņitņikovs Aleksejs – pētnieks

Šrāders Sandis – pasniedzējs

Štramdiers Madars – pasniedzējs

Šubrovskis Edgars – sabiedrisko attiecību specialists

Šulmane Ilze – pasniedzēja

Šuvajevs Andris – ārvalsts pētnieks

Šūmane Sandra – zinātniskā asistente

Šūpole Gita – studiju metodiķe

Šūpule Inese – pasniedzēja

Šūpulis Edmunds – pasniedzējs

Švarcberga Gundega – lietvede

Švarckopfa Anita – pētniece

T

Tabuna Ausma – vadošā eksperte

Tabuns Aivars – profesors

Tamuļeviča Džeina – konsultante

Tamužs Jānis – ārējo sakaru koordinētājs

Taube Santa – bibliotekāre

Tereščenko Olga – pasniedzēja

Tetarenko Anastasija – pasniedzēja

Tetere Annele – pasniedzēja

Timermane Laila – administratore

Timermanis Aigars – palīgstrādnieks

Tisenkopfs Tālis – profesors

Tjarve Rolands – lektors

Tora Ginta – pētniece

Torjaņika Tatjana – garderobiste

Trahimoviča Jana – pasniedzēja

Trapenciere Ilze – pasniedzēja

Treija Sandra – vadošā pētniece

Trekteris Guntis – pasniedzējs

Trenouth Lani Christine – pētniece

Tripāne Marta – pasniedzēja

Truševska Marija – koordinētāja

Tunne Ineta – docente

Tutene Rasma – garderobiste

U

Ulnicāne-Ozoliņa Inga – pasniedzēja

Ulpe Sanita – zinātniskā asistente

Upena Līva – projekta vadītāja asistente

Upeniece Mārīte – pasniedzēja

Upirs Valerijs – inženieris

Upleja Ieva – pasniedzēja

Usāne Santa – pasniedzēja

Ustinoviča Svetlana – garderobiste

Ušča Maija – pētniece

Uzule Laura – zinātniskā asistente

Uzule Linda – zinātniskā asistente

V

Valdmane-Rozenberga Vikija – pasniedzēja

Valdmanis Gunārs – eksperts

Valdovska Laila – pasniedzēja

Vallance Brenda J. – pasniedzēja

Valtenberga Gita – sabiedrisko attiecību speciāliste

Valtenbergs Visvaldis – asociētais profesors

Valtiņa Dace – studiju metodiķe

Valtiņa Signe – pasniedzēja

Vanaga Anita – pasniedzēja

Vanaga Daina – pasniedzēja

Vanaga Inga – pasniedzēja

Vanaga Nora – pasniedzēja

Vasiļevska-Dāsa Karīna – projekta vadītāja

Vasiļjeva Nataļja – studiju metodiķe

Vasina Olga – pasniedzēja

Vārpiņa Zane – vadošā pētniece

Veckagane Inese – projekta vadītāja

Vecpuise Elza – konsultante

Veigurs Matīss – pasniedzējs

Veismane Gunta – pasniedzēja

Veitas Agnese – bibliotekāre

Veitners Krišjānis – pasniedzējs

Venskus Kerīna – dokumentu operatore

Ventsel Aimar – pasniedzējs

Verba Jurijs – projekta pasniedzējs

Vēja Ginta – pasniedzēja

Vēvere Lita – pasniedzēja

Viklis Jānis – pasniedzējs

Vilka Inga – pasniedzēja

Vilks Andris – pasniedzējs

Vilsone Paula – projekta vadītāja asistente

Vilūns Raivis – pasniedzējs

Viļuma Liene – lektore

Vingre Anete – pasniedzēja

Vinogradova Ļubova – pasniedzēja

Vintiša Katri – pasniedzēja

Virbicks Vitauts – projekta pasniedzējs

Virbule Inta – bibliotēkas vadītāja

Vībane Kristīne – pasniedzēja

Vīgante Sandra – pasniedzēja

Vīgulis Kaspars – zinātniskais asistents

Vīksne Roberts – lektors

Vītiņa Ruta – pasniedzēja

Vītola Edīte – garderobiste

Voldiņa Gerda – dokumentu operatore

Volkova Inese – pasniedzēja

Volkova Olga – zinātniskā asistente

Vorkule Marija – pasniedzēja

Vulāne Anna – profesore

Vule Aija – pasniedzēja

W

Wierenga Louis John – vieslektors

Z

Zača Evija – pasniedzēja

Zaidi Kristīne – zinātniskā asistente

Zaikina Marina – garderobiste

Zajeca Vera – zinātniskā asistente

Zaķis Viktors – pasniedzējs

Zaļoksnis Jānis – eksperts

Zanders Viesturs – profesors

Zandfelde Dace – pasniedzēja

Zariņa Anita – pasniedzēja

Zariņa Kristīne – ārējo sakaru koordinētāja

Zariņš Juris – sētnieks

Zariņš Uldis – pasniedzējs

Zasa Anete – fakultātes sekretāre, studiju metodiķe

Zavackis Anvars – pasniedzējs

Zelče Vita – profesore

Zeltiņa Māra – pētniece

Zeltiņš Jānis – garderobists

Zemīte Ēstere – pasniedzēja

Zemnickis Jānis – pasniedzējs

Zepa Brigita – profesore

Zēbergs Māris – garderobists

Zilinska Dzintra – lektore

Zilūzis Gvido – konsultants

Zitmane Marita – asociētā profesore

Zīriņa Ingeborga Daila – zinātniskā asistente

Zīverte Linda – pasniedzēja

Zlemeta Ieva – studiju metodiķe

Zlemeta Laimdota – studiju metodiķe

Znotiņa Liene – studiju metodiķe, fakultātes sekretāre

Zobena Aija – profesore

Zomerovska Indra – ārējo sakaru koordinētāja

Zujāne Anastasija – garderobiste

Zunde Ansis – pasniedzējs

Zviedris Ivars – konsultants

Zvirbule Guna – pasniedzēja

Ž

Žabko Oksana – pasniedzēja

Žitareva Marina – pasniedzēja

Žvira Juta – pasniedzēja